Menuntut Ilmu


Demi sebuah cita-cita
Demi kebahagiaan orang tua
Demi para pahlawan
Demi kemajuan bangsa

Anak-anak bangsa tak kan tinggal diam
Untuk meraih impian
Sekuat tenaga jiwa dan raga
Menuntut ilmu untuk segala asa

Wahai kawan generasi bangsa
Mari bersama bergandeng tangan
Mengisi sebuah kemerdekaan
Penuh ilmu pengetahuan


Karya: Aris Supriyadi 

 2012